Arbeidsduur

De maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld op 38 uren. De wekelijkse arbeidsduur wordt over vijf dagen verdeeld. De dag van inactiviteit wordt bij overeenkomst tussen de werkgever en de meerderheid van zijn of haar werknemers, hetzij op maandag of op zaterdag, hetzij beurtelings op maandag en op zaterdag bepaald. 

De werkgever mag, in overeenstemming van de meerderheid van de werknemers, het werk over zes dagen verdelen, op voorwaarde dat per week aan elke werknemer individueel, hetzij op zaterdag, hetzij op maandag, een dag van inactiviteit wordt toegekend volgens een tussen de partijen overeengekomen beurtstelsel.