Interimarbeid

De tewerkstellingsperiode als uitzendkracht telt voor maximaal 1 jaar mee voor de toepassing van de bedrijfs- en sectorale voordelen die gelinkt zijn aan de anciënniteit.