Loonbarema's

Er is geen sectoraal minimumuurloon. Je loon is dus op ondernemingsvlak vastgesteld. De vakbondsafvaardiging beschikt over de loonbarema's en kan je informeren over het bedrag dat je moet krijgen in functie van je werkpost, je anciënniteit enzoverder.

Voor de periode 2021 - 2022 kan er op ondernemingsvlak een akkoord onderhandeld worden over het volledige luik koopkracht, en dit binnen de grenzen van de loonnorm.