Loonbarema's

Er is geen sectoraal minimumuurloon. Je loon is dus op ondernemingsvlak vastgesteld. De vakbondsafvaardiging beschikt over de loonbarema's en kan je informeren over het bedrag dat je moet krijgen in functie van je werkpost, je anciënniteit enzoverder.

Voor de periode 2017-2018 kan er op ondernemingsvlak een akkoord onderhandeld worden tot en met 31 december 2017. Bij gebreke aan een bedrijfs-cao tegen die datum, verhogen de reële brutolonen van de werknemers van de betrokken ondernemingen met +1,1% vanaf 1 januari 2018.

Meer informatie