Uitkering in geval van arbeidsongeval

Als je arbeidsongeval een arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen tot gevolg heeft, heb je recht op een aanvullende uitkering van € 1,55 per dag.

Je hebt recht op deze premie gedurende 90 kalenderdagen, vanaf de 31ste dag.