Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je gewestelijke secretaris.

Gebeurtenis

Aantal dagen

Geboorte van een kind van de werknemer

20 dagen te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling (3 door de werkgever betaald, de rest door de mutualiteit)

Huwelijk van de werknemer

3 dagen (door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of in de daarop volgende week)

Indien je vooraf een overeenkomst wettelijk samenwonen afsluit, dan heb je de mogelijkheid om op dat ogenblik 1 dag klein verlet op te nemen en de resterende 2 dagen bij het huwelijk. 

Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e), van een (schoon-)broer, een (schoon-)zuster, (schoon-)ouders,  een kleinkind van de werknemer 

1 dag (de dag van het huwelijk)

Overlijden van een echtgeno(o)t(e), van een kind (adoptiekind) van de werknemer of van zijn of haar echtegno(o)t(e) of samenwonende partner

10 dagen waarvan 3 te kiezen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die start bij de dag van het overlijden en die eindigt de dag van de begrafenis en 7 dagen te kiezen binnen het jaar na het overlijden.

Overlijden van de vader, de moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

3 dagen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die start de dag van het overlijden en die eindigt met de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon-)broer, (schoon-)zuster,  grootouder, overgrootouder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter van de werknemer

2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont in de periode die start bij het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis.

1 dag (dag van de begrafenis) indien hij/zij niet bij de werknemer inwoont

Opmerkingen:

  • Mits akkoord van de werkgever kan er van bepaalde periodes afgeweken worden
  • Voor de volledige lijst van klein verlet zie je arbeidsreglement of neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of je vakbondsafdeling.