Uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval

In geval van dodelijk arbeidsongeval wordt een eenmalige uitkering, gelijk aan een maandloon, toegekend aan de echtgeno(o)t(e). Daarnaast is er een aanvullende uitkering van € 308,50 per kind jonger dan 18 jaar (of ouder dan 18, voor wie kinderbijslag wordt betaald).