Vormingsplicht

Er geldt een collectieve vormingsplicht van 3,5 kalenderdagen per voltijdse equivalent (gemiddeld) en gespreid over 2 jaar.