Landingsbaan

In de sector bestaat de mogelijkheid om vanaf 55 jaar 4/5de en vanaf 57 jaar 1/2de te werken, indien je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar, bij minstens 20 jaar nachtarbeid of bij tewerkstelling in een zwaar beroep.

Voor werknemers van 50 jaar en ouder voorziet de sector ook de mogelijkheid om 4/5de te werken, mits je een beroepsloopbaan van 28 jaar aantoont. Maar opgelet, daarbij is er geen recht op een aanvullende vergoeding van de RVA en dit wordt niet gelijkgesteld voor uw pensioen.

Voor de meest actuele informatie neem je best contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je plaatselijke afdeling.