Indexering van de lonen

De indexering gebeurt in de regel elke 6 maand, in januari en juli, op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex in de laatste 6 maanden. In het geval van daling van de index, worden de lonen niet verlaagd.

Meer informatie