Eindejaarspremie

Elk jaar ontvang je een eindejaarspremie. Die bedraagt 8,33 % van je jaarlijks brutoloon.