Indirecte premies

De vertrekpremie bedraagt maximum € 554,21.

Je hebt recht op de vertrekpremie als je een anciënniteit van minimaal 5 jaren in de sector kan bewijzen bij de gelegenheid van hetzij een vertrek in SWT, hetzij vanaf de leeftijd van 60 jaar of bij overlijden.

De huwelijkspremie bedraagt maximum € 79,76.

Je hebt recht op de huwelijkspremie als je tenminste 6 maanden tewerkgesteld bent in de sector en je nog steeds een arbeidsovereenkomst hebt met deze onderneming op het moment van het huwelijk (of bij de afsluiting van het wettelijk samenlevingscontract).

Richt je tot je plaatselijke afdeling van de Algemene Centrale ABVV en zij zullen je helpen bij het opmaken en indienen van je dossier bij het sociaal fonds.