Uitkering in geval van vervroegd vertrek

In geval van vertrek vóór het wettelijk pensioen, kunt u per jaar onder bepaalde voorwaarden van een vergoeding van 6 weken loon genieten, verhoogd met een eindejaarspremie van 8,33%.

Raadpleeg je vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke afdeling voor meer informatie.