Ziekte of ongeval

Wanneer je tijdelijk volledig werkonbekwaam bent omwille van een arbeidsongeval, krijg je een vergoeding die 
gelijk is aan 100% van jouw bruto maandwedde.

Wanneer je omwille van jouw zwangerschap werkonbekwaam bent, kan je rekenen op een vergoeding die gelijk is aan 90% van jouw bruto maandwedde.