Loonsindexering

Jouw loon wordt bepaald door jouw functie en de loonbarema’s van de petroleumnijverheid en -handel. Deze loonbarema’s zijn de minimumloonschalen en jouw werkgever is  verplicht zich aan deze te houden. Hij mag meer  betalen maar zeker niet minder! Het is evenwel  mogelijk dat een bedrijf eigen barema’s toepast.

Ook hier geldt de regel dat deze bedrijfsbarema’s evenwel hoger dienen te zijn dan de sectorbarema’s. Deze barema’s evolueren volgens het aantal jaren   dat jij werkzaam bent in de sector. In de sector van de petroleumnijverheid en petroleumhandel zijn er 6 categorieën.

De sectorale minima bruto uurlonen, de sectorale bruto barema's van de bedienden en het effectief vast bruto maandloon voor het gebaremiseerd personeel worden per 1 januari 2019 verhoogd met 1,1%, met een minimum van 47 euro voor de gebaremiseerde bedienden.

De partijen bevelen de directies van de ondernemingen aan om de bepalingen en de geest van deze CAO om te zetten, voor wat betreft de relevante artikels inzake koopkracht in de CAO Bedienden, naar de werknemers met een kader-functie (dit is een functie buiten de beroepsindeling voor bedienden) met name het toekennen van een minimale koopkrachtverhoging, rekening houdend met de specifieke vereisten van deze functies en de bestaande systemen, en zonder afbreuk te doen aan de bestaande afspraken betreffende deze categorie op ondernemingsniveau.

Er wordt bij de ondernemingen aangedrongen om in de interne vertaling van het verloningsbeleid voor kaderleden op ondernemingsniveau, bijzondere aandacht te besteden aan het bewaken van een minimale afstand tussen het kadersalaris en de hoogste onderliggende baremieke schaal van toepassing op de bedienden, dit zowel bij de aanvang van deze kader functie als bij de volgende ervaringsjaren.

De raffinaderijpremie voor arbeiders en voor bedienden wordt verhoogd met 1.1% per 1 januari 2019.