Verlof om dwingende redenen

Bij bepaalde gebeurtenissen zoals ziekte, ongeval of hospitalisatie van een kind, de echtgenoot/echtgenote... of een brand in de woning, een natuurramp, ... heb je het recht om van het werk afwezig te blijven wegens dwingende redenen, gedurende maximum 10 dagen per jaar. Deze afwezigheden worden niet betaald, behalve indien dit in de onderneming voorzien is.