Sociale dumping : kwaliteitsvolle jobs worden vervangen door precaire statuten

Vandaag organiseert het ABVV overal in het land sensibiliserings- en informatie-acties rond sociale dumping. Een plaag die heel wat sectoren teistert, onder andere de bouwsector.

Vandaag organiseert het ABVV overal in het land sensibiliserings- en informatie-acties rond sociale dumping. Een plaag die heel wat sectoren teistert, onder andere de bouwsector die de Algemene Centrale – ABVV verdedigt.

Met deze acties willen we de burgers bewust maken dat iedereen verliest met sociale dumping. In de eerste plaats de buitenlandse werknemers die worden uitgebuit, maar ook de Belgische werknemers die hun job verliezen. Iedereen heeft het recht om in België te werken, maar aan dezelfde voorwaarden. Hetzelfde loon, dezelfde voordelen en dezelfde spelregels. Dat is de enige manier om de deloyale concurrentie een halt toe te roepen.

De oplossing : gelijk loon voor gelijk werk en dezelfde spelregels voor iedereen

Europa moet dus werk maken van een efficiënte wetgeving. Er werd al een stap in de goeie richting gezet met de nieuwe detacheringsrichtlijn: buitenlandse werknemers moeten hetzelfde uurloon krijgen en detachering mag maximum 18 maanden duren. Ook de Europese Dienstenkaart werd verworpen door de Commissie Binnenlandse Markt. Dat is een belangrijke syndicale overwinning, maar we moeten de druk hoog houden zodat de Europese Raad die beslissing volgt.

Het begint met gelijke spelregels voor iedereen. Maar je moet er ook voor zorgen dat die regels gerespecteerd worden. Dus moeten we zorgen voor sterke inspectiediensten.

De cijfers zeggen genoeg…

17.000 Belgische werknemers hebben hun job verloren in de bouwsector sinds 2012. In dezelfde periode zijn er bijna 100.000 gedetacheerden, (schijn)zelfstandigen en interims aan de slag in België. Globaal genomen is de tewerkstelling in de sector met 6% toegenomen. De sector doet het dus goed.

Afbeelding verwijderd.

Conclusie : Goed betaalde jobs worden vervangen door goedkope statuten. De bouwsector doet aan sociale afbraak!

Download het pamflet

De foto's van de verschillende acties