Europese campagne: collectieve onderhandelingen zijn essentieel

IndustriAll Europe, de federatie van Europese vakbonden, lanceerde afgelopen zaterdag de campagne ‘Together at work’, die het positieve effect van collectieve onderhandelingen wil aantonen door de levensomstandigheden van werknemers te verbeteren. 

Na de economische crisis van 2008 zijn de collectieve onderhandelingen in Europa aangetast met als gevolg toenemende ongelijkheid, armoede onder werkenden en precair werk. Maar nu is het tijd om, in ieders belang, het systeem voor collectieve onderhandelingen te herbouwen, te versterken.

Federico Parrinello (AGC Glass - Seneffe), delegee van de Algemene Centrale – ABVV nam actief deel aan de campagne. Voor hem zijn collectieve onderhandelingen een must: “Dankzij de collectieve onderhandelingen genieten werknemers van een 38-urenweek in plaats van de vroegere 40-urenweek, extra verlofdagen en is er aangepast werk voor langdurig zieke personen”.

Het doel van de campagne is het aantonen van het positieve effect van collectieve onderhandelingen op de levenskwaliteit, de economische stabiliteit en de sociale cohesie. Door de realiteit van de werknemers te tonen, hoopt IndustriAll de concrete voordelen die vakbonden bereiken via onderhandelingen te benadrukken.  

De versterking van de collectieve onderhandelingen zal de economische groei bevorderen, met als gevolg meer jobs, stabielere relaties en een rechtvaardigere samenleving voor iedereen: arbeiders en bedienden, jonge en minder jonge werknemers, vrouwen en mannen. Samen kunnen we tot sterkere collectieve onderhandelingen komen, die de ongelijkheden in Europa zullen verminderen en elke werknemer een stem zullen geven.  

Meer info over de campagne "Together at work"