« Vrouw zijn mag geen tweederangsburger van je maken! »

Een op de vijf vrouwelijke werknemers in de chemische industrie verdient minder dan € 14 bruto per uur (of € 2300 bruto). Dit is de opvallendste bevinding van het onderzoek verricht door ABVV Scheikunde. De chemische industrie weerspiegelt echter het beeld van een machtige sector van onze economie die jaarlijks miljarden euro's winst maakt. De realiteit is heel anders voor sommige werknemers, met name de vrouwen, die bij lange na niet een fatsoenlijk loon ontvangen. Dit is het geval voor Delphine Cascino, ABVV-afgevaardigde bij Hedelab in Ghlin. 

Het ABVV voert campagne voor een minimumloon van € 14 bruto per uur, hoe zit het in je bedrijf?

In ons bedrijf zijn we 6 werkneemsters voor ongeveer 50 werknemers. We hebben allemaal een loon dat lager is dan € 14. Slechts één van ons verdient een iets hoger salaris van € 14,11 bruto, maar daarvoor moest ze wachten tot ze 15 jaar dienst telde. Ik ben er nu 14 jaar en mijn uurloon bedraagt € 13,82 bruto. Schandelijk is dit. Vooral omdat de chemische industrie in de top 3 van de belangrijkste sectoren in België staat.

Onze recente enquête concludeert dat het beter is om een man in de chemie te zijn. Is dat zo?

Dat klopt, ja. Mannen worden beter betaald in ons bedrijf. Bij gelijke anciënniteit en vaardigheden worden de mannen beloond met een bevordering, een loonsverhoging en blijven de vrouwen met lege handen achter. Misschien laten we niet genoeg van ons horen, houden we ons te veel op de achtergrond… 

We hebben nochtans gevochten voor de invoering in ons bedrijf van de baremisering om de zaken te verduidelijken en een eerlijke verloning in te voeren. Die is er gekomen in de zomer van 2018, maar er verandert niets, de ongelijkheid is nog altijd niet weggewerkt. De baas blijft naar eigen goeddunken promoties toekennen.

Hoe daar verandering in brengen?

Als afgevaardigde vecht ik dagelijks om de zaken te verbeteren. Maar dit gaat niet van een leien dakje in ons bedrijf want we slagen er niet in een machtsverhouding op te bouwen. We zouden het werk moeten neerleggen en eens voor altijd tonen dat we bestaan, dat we respect verdienen en dat we evenveel waard zijn als mannen. 
Campagnes zoals ‘Fight for €14’ moeten de burgers wakker schudden m.b.t. het minimumloon. De eis is duidelijk, de feiten zijn er, maar we moeten ruimer mobiliseren in de hoop ons doel te bereiken. 

Een uurloon van nog geen € 14 bruto! Wat kun je daarmee nog doen?

Ik ben alleenstaande moeder met 2 kinderen in co-ouderschap. Er rest mij nog heel wat maand aan het einde van mijn loon. Ik stel liever bepaalde gezondheidszorgen uit om de zorg voor mijn kinderen te kunnen betalen.