De heropbouw van Europa moet via collectieve onderhandelingen gebeuren

Van 27 tot 29 april vond de 5e UNI Europa-conferentie plaats. Vakbonden in de dienstensector (schoonmaak, bewaking, kappers, enz.) van over heel Europa, waaronder ook de Algemene Centrale, kwamen virtueel samen met een gemeenschappelijk doel: een sociaal Europa heropbouwen door middel van collectieve onderhandelingen. Een echte uitdaging.

De UNI Europa-conferentie zou normaal gesproken plaatsvinden in Brussel en bijna 1000 afgevaardigden samenbrengen. Maar de gezondheidscrisis verstoorde de plannen en het was nodig om snel een virtuele conferentie op te zetten. Een uitdaging die onder meer de Belgische vakbonden met succes zijn aangegaan.

Nu Europa langzaamaan herstelt van de zware schade veroorzaakt door de coronacrisis, is het meer dan ooit nodig dat vakbonden vooruitgang boeken in collectieve onderhandelingen op nationaal niveau. De pandemie heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat we als vakbonden een belangrijke rol te spelen hebben bij het ondersteunen en beschermen van werknemers.

Sterke collectieve onderhandelingen zijn en blijven een belangrijk instrument bij het bereiken van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Waar collectieve onderhandelingen plaatsvinden, zijn de economieën en samenlevingen veerkrachtiger en rechtvaardiger. Ze kunnen crisissen beter het hoofd bieden en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Zoals op Belgisch niveau: de strijd die we momenteel voeren voor de erkenning van schoonmakers in ziekenhuizen. Werknemers die ook hard vechten tegen de epidemie, maar die door de overheid vergeten worden bij het toekennen van een aanmoedigingspremie.

Tijdens deze conferentie bespraken en bepaalden de 900 aangesloten delegees prioriteiten voor de komende vier jaar, in het licht van uitdagingen als digitalisering, de klimaatcrisis, groeiende ongelijkheden en de ontwikkeling van allerlei soorten precaire jobs.  

Meer info over de conferentie van Uni Europa