Premie waardevervoer

Een premie van € 0,1104 per gepresteerd uur wordt betaald aan alle waardevervoerders. Sinds 1 januari 2014 wordt deze premie op hetzelfde tijdstip als de lonen geïndexeerd.