Ontslag?

Sinds 1 januari 2014 bestaat er een nieuwe regeling voor de opzegtermijnen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden. Die nieuwe regeling is wel behoorlijk ingewikkeld.

Daarom dit advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wil nemen. Een werknemer heeft het recht, voor zijn ontslag, door de directie gehoord te worden en zich daarbij te laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde.

Een werknemer die ontslagen is, heeft het recht om de motieven voor zijn ontslag te kennen. Aarzel niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde