Landingsbanen

In de sector kan je van een uitkering genieten bij een landingsbaan vanaf 55 jaar met een 1/5de of halftijdse loopbaanvermindering.

 Voorwaarde voor deze landingsbanen zijn ofwel:

-       35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben;

-       20 jaar nachtarbeid (volgens cao 46) uitgeoefend hebben;

of

-       5 van de laatste 10 jaar of 7 van de laatste 15 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben.