Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

Evenement Aantal dagen
Geboorte kind van de werknemer 10 dagen (3 door de werkgever betaald binnen de 12 dagen vanaf de bevalling, 7 door de mutualiteit betaald binnen de 4 maanden vanaf de bevalling)
Huwelijk van de werknemer 2 dagen (in de week van het huwelijk of de daaropvolgende week)
Huwelijk kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-) zuster, (schoon-)ouders,  een kleinkind van de werknemer 1 dag (dag van het huwelijk)
Adoptie van een kind 6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar
4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar
Overlijden (schoon-)ouders, (stief-)ouders 3 dagen (in de periode vanaf dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis)
Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende* partner van de werknemer of van zijn of haar kind. 10 dagen. 3 dagen op te nemen tussen de datum van het overlijden en de datum van de begrafenis. 7 dagen op te nemen in het jaar volgend op het overlijden.
Overlijden (schoon-)broer, (schoon-) zuster,  grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de arbeider Indien de overledene bij de werk- nemer inwoont: 2 dagen (in de periode vanaf dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis). Indien de overledene niet bij de werknemer inwoont: 1 dag (dag van de begrafenis)

Algemene opmerking :

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.