Vorming

Via het fonds staat er een budget ‘individuele opleidingen’ ter beschikking. Werknemers die, of een informaticaopleiding of een taalopleiding volgen, kunnen hiervan een tussenkomst krijgen.

De tussenkomst komt overeen met 50 % van het bedrag dat voor de opleiding betaald werd met een maximum van € 200 per opleiding. De aanvraag moet ingediend worden bij het fonds voor bestaanszekerheid van de bewaking.

Daarnaast beschikt elke voltijdse werknemer over een individueel opleidingskrediet van gemiddeld, minstens: drie opleidingsdagen vanaf 1 januari 2024; vier opleidingsdagen vanaf 1 januari 2025 en vijf opleidingsdagen vanaf 1 januari 2026.

Hiervoor komen zowel informele als formele opleidingen, die rechtstreeks betrekking hebben op het werk, in aanmerking. Het kan hierbij zowel gaan over opleidingen opgelegd door de werkgever als opleidingen voorgesteld door de werknemer en aanvaard door de werkgever. Opleidingen onder de vorm van e-learning komen eveneens in aanmerking.

De tijd nodig voor het volgen van de door de werkgever opgelegde opleidingen worden met inbegrip van het afleggen van examens en testen aanzien als arbeidstijd. Het loon dat aanleiding geeft tot een vergoeding van de arbeidstijd is voor arbeiders en operationele bedienden het gemiddeld uurloon van de laatste drie maanden (inclusief inhaaluren en premies).