Eindeloopbaandag

Een jaarlijkse eindeloopbaandag wordt toegekend aan de werknemers vanaf 55 jaar die minimaal tien jaar anciënniteit hebben in de sector. Deze eindeloopbaandag wordt betaald op basis van de zesdagenweek aan 6,17 uur, en op basis van de vijfdagenweek aan 7,40 uur; op basis van het individuele, gemiddelde loon van de laatste drie maanden (pro rata deeltijdsen).

De eindeloopbaandag wordt een eerste keer toegekend de eerste dag na de 55ste verjaardag. Als de verjaardag in het laatste trimester valt, mag deze dag overdragen worden naar het volgende jaar.

Jaarlijks wordt één bijkomende eindeloopbaandag toegekend aan de arbeiders en bedienden vanaf 60 jaar en dit op voorwaarde dat ze minstens tien jaar anciënniteit hebben in de sector.

De anciënniteitsdagen en de eindeloopbaandag worden toegekend op basis van de werkelijke anciënniteit (contractueel, conventioneel of na de overname van een commercieel contract) in de onderneming. Deze anciënniteit dient ononderbroken te zijn, behalve in het geval van collectief ontslag. In dat geval wordt een periode van maximum één jaar geneutraliseerd.