Premie waardevervoer

Een premie van € 0,1268 (bedrag vanaf 01/12/2023) per gepresteerd uur wordt betaald aan alle waardevervoerders.

Weekendwerk waardevervoer

Bepalingen inzake weekendprestaties CIT

Verglijding van bestaande weekprestaties naar weekendprestaties zullen gecommuniceerd en besproken worden op de OR en/of de lokale syndicale overlegorganen.

Een weekendprestatie gebeurt op vrijwillige basis. Indien het aantal vrijwilligers niet volstaat, moet lokaal (per afdeling/depot) een oplossing gevonden worden in overleg met de syndicale delegatie.

Werknemers ouder dan 55 jaar zijn vrijgesteld van weekendprestaties in het kader van cao 104 van de NAR.

Verloning van weekendprestaties waardenvervoer

Voor het rijdend personeel:

  • Voor zaterdagprestatie:
   • Elk gepresteerd uur (met een minimum van 3 uur) wordt aan 100 % van het effectief uurloon verloond.
   • Elk gepresteerd uur geeft recht op een premie van 50 % van het effectieve uurloon.
   • Vervoersonkosten bij zaterdagprestatie: terugbetaling van het sociaal abonnement (zie lager), tenzij zaterdag zesde prestatiedag is, dan verplaatsingskosten aan € 0,30 per kilometer (vanaf 1 januari 2020).
  • Voor zondag- en feestdagprestatie:
   • Elk gepresteerd uur (met een minimum van 3 uur) wordt aan 100 % van het effectief uurloon verloond.
   • Elk gepresteerd uur geeft recht op een premie van 100 % van het effectieve uurloon.
   • Vervoersonkosten bij zondag-/feestdagprestatie: terugbetaling van het sociaal abonnement (zie lager), tenzij zondag/feestdag zesde prestatiedag is, dan verplaatsingskosten aan € 0,30 per kilometer (vanaf 1 januari 2020).

 

Voor het ‘vault’-personeel zijn de verhoogde premies (50 % op zaterdag en 100 % op zon- en feestdag op het effectief uurloon) enkel van toepassing indien:

   • de prestatie tussen zaterdag 6 uur en zondag 22 uur of op een feestdag tussen 6 uur en 22 uur plaatsvindt,
   • ze ingepland zijn voor prestaties omwille van ritten die op zaterdag, zondag en/of feestdag gepland zijn.

 

Voor de medewerkers die instaan voor het openen en/of sluiten van de basissen zijn bovenvermelde premies enkel van toepassing voor diegenen die verloond worden volgens barema.