Buitengewone vakantietoelage

Het bedrag van de premie is vastgesteld op 8,33% van het loon verdiend tussen 1 oktober van het voorbije jaar en 30 september van het lopende jaar. De premie wordt ten laatste eind december betaald. Indien je lid bent, gebeurt dit via de Algemene Centrale - ABVV. Indien je geen lid bent, gebeurt dit via het Sociaal Fonds.