Werfovername

De regels hieronder zijn van toepassing op alle segmenten behalve waardetransport:

  • Alle werknemers die een anciënniteit van minstens drie maand hebben, minstens 50 % van de contractuele uren en geen aanvaarding van herklassering in de oude onderneming hebben, krijgen een contract.
  • Behoud van het aantal uur. Behoud van tewerkstelling op hetzelfde commerciële contract en op dezelfde werf. 
  • Ook voor personen in tijdskrediet en langdurig zieken.
  • Duidelijke procedure en overmaken van een informatielijst.
  • Nakomen van de verplichtingen en proratisering van de weekends en de overuren op jaarbasis.
  • Behoud zevende gepresteerde feestdag (mits bewijs).
  • Collectieve verworvenheden (uitgezonderd groeps-, hospitalisatie- en andere verzekeringen) worden eveneens overgenomen, mits ze voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

Er bestaat eveneens een specifiek systeem van overgang van contract voor het segment CIT.