Premie flexibele pool

Werknemers die tot de flexibele pool, een vaste ploeg van vrijwilligers, behoren, moeten op een acute vraag van de werkgever ingaan. In geval van effectieve prestatie zal het verschuldigde uurloon verhoogd worden met € 0,5707 bruto per uur en worden de vervoerskosten vergoed aan € 0,4269 per kilometer (bedragen vanaf 01/12/2023). Een communicatiemiddel zal ter beschikking gesteld worden van de werknemer. Op ondernemingsvlak kan een andere regeling worden afgesproken.