Premie wapendracht

De agenten die prestaties verrichten met een wapen hebben recht op een premie die sinds 1 januari 2013 € 0,1877 per uur bedraagt. De premie volgt de loonindexering.