Premie wapendracht

De agenten die prestaties verrichten met een wapen hebben recht op een premie die € 0,2032 per uur bedraagt (bedragen vanaf 01/04/2020). De premie volgt de loonindexering.