Stand-by

Een vergoeding van € 5,70 per 24 uur of van € 39,90 per kalenderweek wordt toegekend aan de arbeiders die gedurende minstens 12 uur ‘stand-by’ voor alarminterventies zijn. Een minimum van € 2,85 wordt gewaarborgd voor een ‘stand-by’ van minder dan 12 uur. Deze premie is niet van toepassing in de militaire basissen. De premie stand-by wordt sinds 1 januari 2014 geïndexeerd op hetzelfde tijdstip als de lonen.