Een ontwerp van akkoord

Op 20 oktober zijn we tot het einde van de onderhandelingen in de keramieksector gekomen. Een protocolakkoord werd afgesloten. Dit zullen we binnenkort voorleggen aan de militanten. Het akkoord zou van toepassing zijn vanaf 01/11/2021.

Hieronder de essentiële elementen van het akkoord:
- Lonen
- Solidariteit
- Vervoer
- Beter leven