Anciënniteitsverlof

Op basis van je ononderbroken anciënniteit, heb je recht op een aantal dagen anciënniteitverlof.

ANCIËNNITEIT DAGEN
+ 10 jaar 1
+ 15 jaar 2
+ 20 jaar 3

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor voltijds brugpensioen en je toch verder aan het werk blijft, heb je recht op jaarlijks één extra dag. Daarnaast wordt € 300 per jaar in de 2de pensioenpijler gestort.