Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt € 135

Wie heeft er recht op:

  • de arbeiders met minimum één jaar lidmaatschap bij een vakbond;
  • de weduwe van een gesyndiceerde overleden arbeider (éénmalig);
  • wie niet het hele dienstjaar in de sector werkte, ontvangt een deel van de premie: € 11,25 per maand
  • voor Bruggepensioneerden: € 61,97 (of € 5,16 per maand) 
    (deze regeling geldt ook voor gesyndiceerde arbeiders die ziek zijn of getroffen zijn door een arbeidsongeval).