Studentenloon

Het loon voor jobstudenten wordt vanaf 2014 gebaseerd op een percentage van het loon van categorie 1.

Bij een eerste tewerkstelling als student is dit 65%, het tweede jaar 70%, het derde jaar 75% en de daaropvolgende jaren 80%.