Premie bij huwelijk of wettelijk samenwonen

Bij huwelijk of wettelijk samenwonen heb je recht op een premie van € 35 per jaar anciënniteit, met een maximum van € 245.

Voorwaarde: op de datum van het huwelijk of het wettelijk samenwonen minstens 1 jaar ononderbroken in de sector werken.