Kledingsfonds

Je hebt recht op een vergoeding voor kledij, (andere dan werkkledij). Deze premie bedraagt 80€.