Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeval of langdurige ziekte

Je ontvangt een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid.

Per dag krijg je € 4,80 en dit gedurende maximaal 150 dagen.