Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

 • huwelijk van de werknemer: 2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week.
 • huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk
 • geboorte van een kind van de werknemer: 10 dagen naar keuze van de werknemer binnen de 4 maanden na de bevalling.
 • Adoptie van een kind: Max. 6 weken bij adoptie van een kind jonger dan 3 jaar. Max. 4 weken bij adoptie van een kind tussen 3 en 8 jaar.
 • Overlijden van echtgenote of echtgenoot of van inwonende kinderen: 4 dagen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis.
 • Overlijden van (schoon)vader, (schoon)moeder, (stief)vader, (stief)moeder: 3 dagen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis.
 • Syndicale opdrachten: de verloren uren voor het uitoefenen van opdrachten in het kader van het paritair comité.

Opmerkingen:

 • Dit zijn de meest voorkomende redenen van klein verlet. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks van andere omstandigheden met recht op klein verlet.
 • Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of gewestelijk secretaris.
 • Het klein verlet wordt betaald aan 7,6 uren vermenigvuldigd met het uurloon, verhoogd met eventuele toeslagen. Voor de deeltijdsen gebeurt de betaling pro- rata.
 • Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner, hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner dezelfde rechten als werknemers die gehuwd zijn.