Arbeidsduurvermindering

De jaarlijkse arbeidsduur wordt verminderd door toekenning van één dag verlof.

Deze dag wordt opgenomen zoals overeengekomen in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging.