Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Volgende stelsels worden verlengd tot 30 juni 2023:

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.