Lonen (BW)

De minimumlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden stijgen de lonen de volgende maand met 2%.

Vanaf 1 maart 2020 worden alle lonen in de beschutte werkplaatsen met 2% verhoogd. 

Minimumlonen van toepassing in de beschutte werkplaatsen vanaf 01/09/2018

 

 

Werknemers van 20 jaar en ouder met minstens 12 maanden anciënniteit

Categorie 5: € 10,2512/uur

Categorie 4: € 10,2512/uur

Categorie 3: € 10,2512/uur

Categorie 2: € 10,6995/uur

Categorie 1: € 11,8520/uur

Werknemers van 19 jaar en ouder met minstens 6 maanden anciënniteit

€ 10,1348/uur

Werknemers van 19 jaar en ouder met minder dan 6 maanden anciënniteit

€ 9,8728/uur

Werknemers van 18 jaar (minder dan 6 maanden anciënniteit

€ 9,8728/uur

Werknemers van 17 jaar (38-urenweek)

€ 7,5033/uur

Werknemers van 16 jaar (38-urenweek)

€ 6,9110/uur

Minimumlonen van toepassing in de beschutte werkplaatsen vanaf 01/09/2018

 

 

Studentencontracten en alternerende opleiding

20 jaar: € 9,2804/uur

19 jaar: € 8,6881/uur

18 jaar: € 8,0957/uur

17 jaar: € 7,5033/uur

16 jaar: € 6,9110/uur

Meer informatie