Doelgroepwerknemers (SW)

In een functieclassificatie worden de verschillende soorten jobs beschreven: bijvoorbeeld winkelbediende, chauffeur, medewerker groendienst. Aan al deze jobs wordt dan een passend loon toegekend.

In de sociale werkplaatsen bestaat er voor de sector nog geen functieclassificatie. Dit betekent dat er ook slechts één loon bestaat, namelijk het minimumloon.

In het VIA werd afgesproken om een nieuwe functieclassificatie op te maken. Dit kan wel nog enkele jaren duren.