Onderhoud werkkledij (SW)

In sommige werkplaatsen of voor bepaalde functies is het verplicht werkkledij te dragen. Deze kledij moet ter beschikking gesteld worden door de werkgever. In de eerste plaats is de werkgever verantwoordelijk voor het onderhoud en de reiniging van deze kledij.

De werkgever kan het onderhoud en de reiniging echter ook overlaten aan de werknemers. Hij moet daarover dan wel een cao afsluiten met de vakbonden. In dat geval moet de werkgever een vergoeding van minimum € 0,40 per werkdag betalen.