Doelgroepwerknemers (BW)

Er zijn 5 functiecategorieën voor doelgroepwerknemers :

  • Categorie 5 : Eenvoudige taken waarvan de uitvoering een kleine fysieke inspanning vraagt of slechts elementaire aandacht vereist.
  • Categorie 4 : Eenvoudige taken waarvan de uitvoering een gemiddelde fysieke inspanning of aandacht vraagt.
  • Categorie 3 : Eenvoudige taken waarvan de uitvoering een belangrijke fysieke inspanning vraagt of een voortdurende aandacht vereist en half gespecialiseerde taken waarvan de uitvoering een elementaire theoretische of praktische beroepsopleiding vereist.
  • Categorie 2 : Gespecialiseerde taken waarvan de uitvoering een gemiddelde theoretische of praktische beroepsopleiding vraagt.
  • Categorie 1 : Geschoolde taken waarvan de uitvoering een zeer grondige, theoretische of praktische beroepsopleiding vraagt.

Deze functieclassificatie is verouderd en nog moeilijk toe te passen in de praktijk. In het VIA werd afgesproken om een nieuwe functieclassificatie op te maken. De nieuwe functieclassificatie staat gepland voor 2023.