Omkadering (SW)

Voor het omkaderingspersoneel bestaat er al wel een functieclassificatie. Er zijn 5 categorieën:

Categorie 1

 • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met meer dan 50 werknemers.

Categorie 2

 • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met meer dan 20 werknemers en hoogstens 50 werknemers.
 • Coördinator verantwoordelijk voor een bedrijfseenheid met meer dan 50 werknemers.

Categorie 3

 • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met hoogstens 20 werknemers.
 • Coördinator verantwoordelijk voor een bedrijfseenheid met onder zich minstens 2 lijnverantwoordelijken categorie 4 of 4 lijnverantwoordelijken categorie 5.
 • Stafmedewerker met advies verlenende functie op niveau van de organisatie, in een organisatie met meer dan 50 werknemers.
 • Stafmedewerker met minimum diplomavereiste A1 of gelijkgestelde ervaring.

Categorie 4

 • Werkleider die rechtstreeks leiding geeft aan minstens 6 werknemers doelgroep en/of categorie 5.
 • Stafmedewerker met advies verlenende functie op niveau van de organisatie, in een organisatie met meer dan 20 en hoogstens 50 werknemers.
 • Stafmedewerker die zelfstandig moeilijke administratieve of technische taken uitvoert, met minimum diplomavereiste A2 of gelijkgestelde ervaring.

Categorie 5

 • Eerste werkman die toezicht uitoefent op een kleine groep waartoe hij/zij behoort, de technische instructies doorgeeft en de uitvoering daarvan opvolgt, en deelneemt aan de taken van de eigen groep.
 • Logistiek/administratief medewerker met administratieve of technische taken die specifieke vereisten stellen een de inzet, capaciteiten of betrouwbaarheid van de werknemer.

Ook deze categorieën zullen herbekeken worden in de nieuwe functieclassificatie. De nieuwe functieclassificatie staat gepland voor 2023.