Indexering

De lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden stijgen de minimumlonen de volgende maand met 2 %.