Omkadering (BW)

Ook voor het omkaderingspersoneel zijn er 5 categorieën:

  • Categorie 1 : dirigeert en coördineert een groep gekwalificeerde personen, dit wil zeggen : plannen, organiseren, beslissen en opvolgen van een dienst.
  • Categorie 2 : dirigeert afdelingen met talrijke werknemers. Dit wil zeggen plannen, organiseren, beslissen, verzekeren en coördineren van de dagelijkse verloop van de afdeling of de dienst.
  • Categorie 3 : is verantwoordelijk op slechts 1 afdeling. Oefent direct toezicht uit op een groep werknemers en verdeelt en controleert het werk.
  • Categorie 4 : oefent toezicht uit op een groep waartoe hij zelf behoort. Is verantwoordelijk voor het doorgeven van instructies en oefent controle uit op de vooruitgang van het werk.
  • Categorie 5 : oefent toezicht uit op een kleine groep waartoe hij ook behoort. Geeft technische instructies door en is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze instructies. Hij neemt deel aan de taken van zijn groep.

Ook deze categorieën zullen herbekeken worden in de nieuwe functieclassificatie.