Eindejaarspremie (BW)

De eindejaarspremie voor de arbeiders wordt uitbetaald in de maand december en uiterlijk vóór 20 december. Voorschot in de maand september.

Het bedrag van de eindejaarspremie komt overeen met 164,67 x individueel bruto uurloon. Het individueel bruto uurloon is dat van de maand december.

In 2019 heb je recht op 143,26 x individueel bruto uurloon.