Eindejaarspremie (SW)

Bovendien worden alle dagen van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met gewerkte dagen.

De eindejaarspremie voor de arbeiders wordt uitbetaald in de maand december. Voorschot in de maand september.

Het bedrag van de eindejaarspremie komt overeen met 100% van het bruto-maandloon. Het individueel bruto uurloon is dat van de maand juli.

In 2019 bedraagt de premie nog 87% van het bruto-maandloon.